Custom Search

Nostradamus Haklı Çıktı

nostradamus yine haklı çıktı arkadaşlar... sarayı temizlik şirketine vermek paahalı... bir temizlikçi tutalım
- dediydim ben oğlum
Erdil Yaşaroğlu - Nostradamus

Popüler Yayınlar